pro lusatia 20

Studia i artykuły

Dietrich Scholze-Šołta – Poeta Benedikt Dyrlich a Polska English summary

Tadeusz Lewaszkiewicz – Przyczynek do dziejów proradzieckiego słowianofilstwa na Łużycach po drugiej wojnie światowej English summary

Edmund Pjech – Brunicowe hórnistwo we Wojerowskich kónčinach na hranicy mjez Hornjej a Delnjej Łužicy English summary

Aleksander Woźny – Attachė wojskowy i lotniczy w Berlinie ppłk dypl. Antoni Szymański o Polakach i Łużyczanach w latach 1932–1937 English summary

Materiały źródłowe

Piotr Pałys – Sprawa Łużyc w szyfrogramach polskiej służby dyplomatycznej z lat 1945-1947 English summary

Kronika

Agata Haas – Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim II. Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”. Opole, 8 grudnia 2021 r.

Tadeusz Lewaszkiewicz – Prof. dr hab. Kwiryna Handke (1932-2021)

Tadeusz Lewaszkiewicz – Dr Gerald Stone (1932-2021)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος