Vznik lužickosrbského školství v Československé republice v severních Čechách v roce 1945 navazoval na dávná studia Lužických Srbů u nás, o kterých je nutné úvodem se zmínit.

Czytaj więcej...

Chroniken, insbesondere Orts- und Stadtchroniken, sind vielfach durch ihre mannigfaltigen Eigenschaften für den Interessenten zur Erschließung bestimmter historischer Zeiträume ein probates Mittel.

Czytaj więcej...

XIX wiek na Łużycach jest okresem doniosłych przemian społecznych, światopoglądowych i kulturowych. Jednocześnie jest to nowy, ważny etap w rozwoju języków łużyckich, zwłaszcza zaś w rozwoju języka górnołużyckiego. Wydaje się, że najważniejsze znaczenie miało tu założenie w 1847 roku łużyckiego towarzystwa naukowego Maćica Serbska (Macierz Łużycka)1 – pierwszej instytucji kulturalno-naukowej, która zrzeszała i koordynowała prace łużyckich działaczy narodowych.

Czytaj więcej...

Socjologia jako nauka pojawiła się nieprzypadkowo w epoce industrializacji w krajach Europy Zachodniej i – przynajmniej w części stanowiła próbę zrozumienia zachodzących wówczas przemian (Giddens i Szulżycka 2005, s.43).

Czytaj więcej...

Nie wiadomo, ile jest na świecie języków, ponieważ nie istnieją przekonujące metody rozstrzygania, kiedy dialekt jakiegoś języka może być uznany za odrębny język. W sprawie liczby języków na świecie A. Majewicz (1989: 9) pisze: „Najczęściej spotykane w literaturze oceny podają liczby 2500, 2800, 3000, 3500, 4200, 5000, 5600”.

Czytaj więcej...

Od 27 sierpnia 2014 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu czy popierają państwo żądania Związku Artystów Serbołużyckich wyrażone w listach do kanclerz i ministra gospodarki RFN w sprawie nie obniżania środków federalnych w Fundacji na Rzecz Narodu Serbołużyckiego i zaprzestania dewastacji łużyckich wsi?

Czytaj więcej...

Dobiega końca XV rok przynależności Górnych Łużyc do województwa dolnośląskiego Ilu mieszkańców Zgorzelca, Lubania czy Bogatyni zdaje sobie sprawę, że nie żyją na Dolnym Śląsku a w Górnych Łużycach? Strzelam – niewielu. Może nieco więcej kombinuje, że mieszkają na Dolnym Śląsku w Górnych Łużycach. Nie mają racji. Chociaż...?

Czytaj więcej...

The process of erosion of communist system in Europe, started by the creation of 'Solidarność' in Poland, could not be of no influence on social and political situation in any country, even  German Democratic Republic – highly indoctrinated police state at that time. It did not resisted the erosion of economic system either.

Czytaj więcej...

Почеци појачаног узајамног интересовања Срба из Лужице и Срба на Балкану сежу у другу половину 19. века, у период тзв. књижевног панславизма, пониклог на идејама Јана Колара и његових следбеника. То је време у којем су ова два народа, која спаја заједничко порекло, делила сличну судбину у својој потрази за слободом.

Czytaj więcej...

Na przestrzeni dziejów Polacy wielokrotnie odwiedzali Łużyce – czasem zatrzymując się tam dłuższy czas. Wielu z nich pozostawiło też po sobie trwały ślad w miejscowej kulturze i literaturze. Zupełnie wyjątkowym pod tym względem było dzieło stworzone w Budziszynie przez rzeźbiarza - Romualda Zerycha.

Czytaj więcej...

1999-2020 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος