Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyzsenie utrzymuje się głównie z darowizn, składek członkowskich oraz sprzedaży wydawanych publikacji. Każdy moze wesprzeć finansowo nasze dzialania i zasilić konto Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polsko-SerbołużyckiePROLUSATIAul. Strzelców Bytomskich 2, p. nr 23045-094 Opole Numer konta: Alior Bank SA79 2490 0005 0000 4530 7419 8616

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która: Zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek; Złoży deklarację członkowską Pobierz deklarację członkowską.

Czytaj więcej...

W tym artykule dowiesz jak możesz wsprzeć Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA podczas rozliczania corocznego zeznania podatkowego. To tylko 1,5%, niewielka kwota... ale ziarnko do ziarnka, jak mówi polskie przysłowie. 

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος