W podwójnym tomie „Opolskich Studiów Łużycoznawczych” za lata 2018-2017 w dziale Studia i artykuly swoje teksty opublikowali: Edmund Pjech, O biografii Jana Skali ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności politycznej i dziennikarskiej;

Czytaj więcej...

Tegoroczne Dni Łużyckie odbyły się w kooperacji z Izbą Regionalną w Namysłowie, Domowiną oraz z Serbołużyckim Związkiem Studiujących – Żupą „Jan Skala”. Pierwszym jego elementem była zaprezentowana w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa wystawa fotografii Miloša Malca zatytułowana: Odkrywanie łużyckich krajobrazów. Jej wernisaż odbył się w namysłowskiej Izbie Regionalnej 16 września 2017 r.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Pro Lusatia było współorganizatorem promocji w Bibliotece Miejskiej w Bogatynii promocji książki Piotra Pałysa Kwestia żytawska. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich. Patronatu medialnego udzieliło czasopismo „Góry Izerskie”. Autor udzielił także wywiadów lokalnej rozgłośni radiowej i stacji telewizyjnej.

Przy okazji Walnego Zgromadzenia Domowiny w górnołużyckich Wojrowicach odbyło się spotkanie asocjowanych towarzystw prołużyckich. Wzięli w nim udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Łużyc z Pragi, oddziałów Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego z Warszawy, Wrocławia i Żar.

Czytaj więcej...

W ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Piotr Pałys wygłosił dla studentów czwartego i piątego roku historii wykład zatytułowany: Serbołużyckie zbiory archiwalne.

Profesora Leszka Kuberskiego uczczono także w jego rodzinnym Namysłowie. W południe w sąsiedztwie Placu Jana Skali uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą prof. Leszkowi Kuberskiemu umieszczoną na skwerze jego imienia.

Czytaj więcej...

Dla upamiętnienia osoby i dorobku naukowego prorektora Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektora Instytutu Historii w 10. rocznicę jego śmierci Instytut Historii UO zorganizował konferencję „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej.

Czytaj więcej...

Siódma pozycja Biblioteczki wyszła spod pióra Zbigniewa Kościowa. Jest on autorem kolejnej biografii serbołużyckiego kompozytora, tym razem Bjarnata Krawca: Bjarnat Krawc. Kronika życia i działanościw zarysie.

W czternastym tomie naszego rocznika znalazły się : W dziale Studia i artykuly:  Tadeusz Lewaszkiewicz, Dolnołużycki i górnołużycki - języki zagrożone czy wymierające?; Jaroslav Čáp, Jaroslav Šůla, Dotaz českých spisovatelů a politiků na situaci v Lužici v květnu 1919;

Czytaj więcej...

Na tegoroczne Dni Łużyckie złożyły się dwa segmenty obrazujące godne uwagi rodzime osiągnięcia na polu sorabistycznych badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy o naszych zachodniosłowiańskich sąsiadach.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος